Prefbet Śniadowo

wyszukuj
w serwisie

REGULAMIN V ŁOMŻYŃSKIEGO MITINGU MIĘDZYNARODOWEGO

600 LAT MIASTA ŁOMŻY,

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

 

 1.     Organizator: Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „PREFBET ŚNIADOWO” Łomża, Miasto Łomża  oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży.
 2.     Termin: 05.06.2018r. godz. 18:30, Stadion Miejski w Łomży, ul. Zjazd 18
 3.     Impreza jest organizowana pod patronatem Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego ze środków Urzędu Miasta Łomża oraz sponsorów.
 4.     Cel imprezy:

-Uczczenie 600-lecia nadania praw miejskich miastu Łomża,

-Uczczenie 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości Polski,

-Popularyzacja LA wśród mieszkańców ziemi łomżyńskiej,                                                  

-Uczczenie pamięci Piotra Chmielewskiego i Mariana Stankiewicza

-Przedstawienie mieszkańcom Łomży czołowych zawodników Polski oraz gości z zagranicy

 1.     Program zawodów: konkurencje memoriałowe pogrubionym drukiem

K: 100m, 400m, 1500m,5000m, kula 4kg,tyczka,600m U-16.  

M: 200m, 400m ,  5000m,kula 7,26kg, tyczka,  600m U-16

 1.    Prawo startu mają zawodnicy ur. 2002 r. i starsi z klubów zrzeszonych w PZLA oraz zaproszeni zawodnicy z zagranicy(wyjątek 600m K i M U-16).
 2.   Ważenie sprzętu w magazynie od godz. 17.00 (w budynku na początku ostatniej prostej).
 3.   W  konkurencjach biegowych będzie  rozegrana tylko 1 seria. Pozostałe serie rozgrane zostaną w części krajowej zawodów(przed godzina 18.30)
 4.   Organizator zastrzega sobie weryfikację zgłoszeń  serii w części międzynarodowej.
 5.   Zgłoszenia: obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/ w terminie do 29.05.2018 do godz. 20:00 lub w wyjątkowych przypadkach mail prefbetsniadowo@gmail.com 
 6.   Koszty organizacyjne pokrywa LŁKS „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA, MIASTO ŁOMŻA i MOSIR ŁOMŻA ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta Łomża,  oraz Sponsorów. Koszty osobowe ponoszą zgłaszające kluby.
 7.   Każdy startujący zawodnik musi być ubezpieczony oraz posiadać aktualne badania lekarskie, jak również posiadać podwójny  numer startowy zgodny ze zgłoszeniem.       Za powyższe odpowiadają zgłaszające kluby.                                                                                   
 8.   Program minutowy zostanie podany najpóźniej 01.06.2018 do godz. 20.00 na stronie www.prefbetsniadowo.pl oraz domtel-sport.pl
 9.   Nagrody :

Za ustanowienie rekordu Polski seniorów nagroda specjalna 10 000zł. ufundowana przez sponsora P P B  PREFBET Śniadowo.

Wszystkie konkurencje z wyjątkiem 5000m K i M oraz 600m U-16

I-750 zł,  II-600zł,   III-500zł.

Konkurencje memoriałowe

5000K-mem. im. Mariana Stankiewicza

Wynik poniżej 15.30 I-4000zł / II-2500zł / III-1600zł

Wynik Poniżej 15.40 I-2500zł / II-1600zł / III-1250zł

Wynik poniżej 15.50 I-1600zł / II-1250zł / III-750zł

Wynik poniżej 16.00 I-1200zł / II 750zł / III-600zł

Wynik powyżej 16.00 I-750 / II 600zł / III -500zł

 

 5000M-mem. im Piotra Chmielewskiego

Wynik poniżej 13.30 I-6000zł / II-3300zł / III-1600zł

Wynik Poniżej 13.40 I-2500zł / II-1600zł / III-1250zł

Wynik poniżej 13.50 I-1600zł / II-1250zł / III-750zł

Wynik poniżej 14.00 I-1000zł / II 750zł / III-600zł

Wynik powyżej 14.00 I-750 / II 600zł / III -500zł

 

15.Nagrody powyżej 760 złotych zostaną pomniejszone o 10 % podatku.

Większość wygranych zostanie przelana na wskazane konto zdobywcy nagrody nie później niż do końca czerwca 2018. Lub po wynikach kontroli antydopingowej.

16.U-16 600m I m.- statuetka+ upominki  I-III.

17.Organizator zastrzega sobie możliwość wypłaty „startowego” zaproszonym zawodnikom.

18. Za rekordy stadionu organizator przewiduje nagrody finansowe w wysokości 500zł.*

19.Interpretacja regulaminu należy do organizatora

20.Zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji.

21.Biuro zawodów na trybunie głównej czynne w dniu zawodów od godz. 14.00.

22.Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA

23.Kontakt do organizatora:  Andrzej Korytkowski tel. 503 013 019, informacja o noclegach j.w.

24.Zawodnicy w konkurencjach nagradzanych startują w numerach organizatora (o ile takie    przydzieli)

25.Wyrażenie zgody na udział w tych zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na   wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych organizatora tej imprezy. Dotyczy również przedstawienia relacji na stronie organizatora oraz przez media będące patronami medialnymi imprezy.

26. Organizator  zastrzega sobie zmianę powyższego regulaminu.

 

*REKORDY STADIONU:

100 K-11.95 

400 K-52.24  

1500K 4:25.10

5000K- 16:04,37

Kula K- 17.04

Tyczka K------

 

200M - 21.42

400M – 48.07

5000M-13:46,29

Kula M- 20.76

Tyczka M-----

 

2018-05-19 15:06 Opublikował: Administrator
Autor treści: JK